Psychologowie szkolni, organizacyjni, rozwojowi i społeczni

Psychologowie pełnią szereg bardzo ważnych funkcji. Pomagają nie tylko jednostkom, ale również całemu społeczeństwu. Świadczą usługi jako m.in. psychologowie szkolni, organizacyjni, rozwojowi czy społeczni.

Szkolny psycholog w Warszawie http://www.strefazmiany.pl/

Psychologowie szkolni pracują z uczniami w uczącymi się w szkołach podstawowych i średnich. Współpracują z nauczycielami, rodzicami i personelem szkół, aby stworzyć bezpieczne, zdrowe i wspierające środowisko nauczania dla wszystkich dzieci. Psychologowie szkolni dyskutują o problemach z nauką i zachowaniami uczniów, sugerują udoskonalenia strategii zarządzania klasą lub technik rodzicielskich. Działania psychologów przeprowadzane są na podstawie ich zrozumienia psychologii środowiska szkolnego. Mogą również ocenić skuteczność programów akademickich, programów profilaktycznych, procedur zarządzania zachowaniem i innych usług świadczonych w szkole.

Psycholog organizacyjny

Psychologowie organizacyjni stosują psychologiczne zasady i metody badawcze w miejscu pracy w celu poprawy jakości życia zawodowego. Są również zaangażowani w badania nad problemami zarządzania i marketingu. Szkolą i doradzają osobom ubiegającym się o pracę, a także przeprowadzają analizę organizacyjną. Psycholog przemysłowy może współpracować z zarządem w celu reorganizacji stanowiska pracy w celu zwiększenia produktywności. Psychologowie przemysłowi często działają jako konsultanci, kierowani przez zarząd, aby rozwiązać określony problem.

Psychologowie rozwojowi i społeczni

Psychologowie rozwojowi badają rozwój fizjologiczny, poznawczy i społeczny, które zachodzi w całym życiu. Niektórzy specjalizują się w zachowaniach w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i dojrzewania, a także zmian zachodzących w okresie dojrzałości lub podeszłego wieku. Psychologowie rozwojowi z Warszawy mogą również zbadać niepełnosprawność rozwojową oraz jej skutki. Psychologowie społeczni badają interakcje ludzi z innymi i ze środowiskiem społecznym. Pracują w konsultacjach organizacyjnych, badaniach marketingowych, projektowaniu systemów lub innych stosowanych dziedzinach psychologii. Wielu psychologów społecznych specjalizuje się w niszowych obszarach, takich jak zachowania grupowe, przywództwo, postawy i postrzeganie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *